Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2023/24

Rodzic dziecka przyjętego do Żłobka zobowiązany jest do zawarcia umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka. Podpisywanie umów będzie odbywało się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. W przypadku nie zgłoszenia się Rodzica w celu podpisania umowy w ustalonym terminie i braku informacji od rodzica o przyczynach tej nieobecności, uznaje się zgłoszenie za nieaktualne.

Karty zgłoszenia dzieci spoza terenu Gminy Stanin będą rozpatrywane nie wcześniej niż po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej.

Z poważaniem
Anita Konieczna
Dyrektor Żłobka Gminnego „MALUSZEK”
w Wesołówce

4 maja 2023

Kontakt

logo Maluszek
Adres Wesołówka 9, 21-421 Tuchowicz
Telefon 508-061- 770 508-061- 888
E-mail maluszek@stanin.pl