Płatności

Pobyt dziecka w Żłobku płatny jest z góry. Wpłat należy dokonywać na podstawie informacji od Intendenta na poniższe dane:

Żłobek Gminny „MALUSZEK”
Wesołówka 9
21-421 Tuchowicz

Nr konta:

37 9204 0001 2610 5617 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Łukowie o. Stanin

Tytułem: (imię i nazwisko dziecka), (nazwa grupy), opłata stała- (kwota), opłata za wyżywienie-(kwota).

Prosimy o wpłaty do 15 każdego miesiąca.

 

Opłata za pobyt wynosi 500 zł.

Opłata za wyżywienie wynosi 9,50 zł/dzień.

Zgłoszenie nieobecności dziecka w Żłobku należy dokonywać najpóźniej do 7.30 danego dnia.

Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku określa Statut Żłobka Gminnego „MALUSZEK” w Wesołówce, Regulamin Żłobka Gminnego „MALUSZEK” w Wesołówce

https://maluszek.stanin.pl/regulaminy-procedury/

oraz umowa zawierana pomiędzy dyrektorem Żłobka, a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

 

30 grudnia 2022

Kontakt

logo Maluszek
Adres Wesołówka 9, 21-421 Tuchowicz
Telefon 508-061- 770 508-061- 888
E-mail maluszek@stanin.pl