Płatności

Pobyt dziecka w Żłobku jest płatny (płatność gotówkowa) do 20 każdego miesiąca z góry u intendenta.

Opłata za pobyt wynosi 500 zł.

Opłata za wyżywienie wynosi 8,50 zł/dzień.

Zgłoszenie nieobecności dziecka w Żłobku należy dokonywać najpóźniej do 7.30 danego dnia.

Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku określa Statut Żłobka Gminnego „MALUSZEK” w Wesołówce, Regulamin Żłobka Gminnego „MALUSZEK” w Wesołówce

https://maluszek.stanin.pl/regulaminy-procedury/

oraz umowa zawierana pomiędzy dyrektorem Żłobka, a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

28 września 2021

Kontakt

logo Maluszek
Adres Wesołówka 9, 21-421 Tuchowicz
Telefon 508-061- 770 508-061- 888
E-mail maluszek@stanin.pl
Skip to content