PLAN DNIA*

7.00-9.00 – przyjmowanie dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, kontakty
                       z rodzicami, czynności higieniczne przed śniadaniem,

9.00-9.30 – śniadanie, czynności higieniczne po śniadaniu,

9.30-10.45 – zajęcia edukacyjne,  przy sprzyjającej pogodzie spacery na świeżym powietrzu
        i zabawy na przy  żłobkowym placu zabaw,

10.45-11.00 – czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku,

11.00-11.30 – obiad zupa, czynności higieniczne po posiłku,

11.30-13.30- odpoczynek: usypianie dzieci
(czytanie bajek, słuchanie kołysanek, muzyki relaksującej),
monitorowanie snu dzieci,

13.30-13.50 – czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu,

13.50-14.20 – obiad- II danie, czynności higieniczne po posiłku,

14.20-15.00 – zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci,

15.00-15.30 – podwieczorek, czynności higieniczne po posiłku,

15.30-17.00- zabawy relaksacyjne i swobodne, zabawy w kącikach zainteresowań,
 kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci do domów. 

* ze względu na różne grupy wiekowe, a tym samym różne potrzeby w zakresie np. spożywania posiłków, snu itp. plan dnia może ulec zmianie