PO KRÓTCE

Żłobek Gminny „MALUSZEK” w Wesołówce jest pierwszą tego typu placówką w gminie Stanin i jedną z nielicznych na chwilę obecną w powiecie łukowskim. W budynku żłobka znajdują się cztery przestronne sale do przyjęcia w sumie 60 dzieci. Sale są wyposażone w funkcjonalne, kolorowe meble i zabawki posiadające wymagane atesty i certyfikaty. W każdej sali jest również łazienka. Obok budynku Żłobka jest plac zabaw.

 

W LICZBACH

Pierwsze dzieci próg naszego Żłobka przekroczyły 06.04.2017r. tworząc 13 osobową grupę dzieci w wieku od roku do trzech lat. Z każdym miesiącem było nas coraz więcej. W czerwcu dokonaliśmy pierwszego podziału na grupy tworząc grupę Starszaków i Maluchów. We wrześniu było już 32 dzieci, co pozwoliło nam na kolejny podział. Zostały utworzone trzy grupy dostosowane do wieku dzieci -„Krasnoludki”, „Smerfy” i „Biedroneczki”. Od marca dzieci było jeszcze więcej co sprawiło, że ruszyła czwarta sala z grupą najmłodszą- „Żabki”.

Od września 2018 w naszym Żłobku jest już pełna obsada- łącznie 60 dzieci. Powstały nowe grupy, każda licząca po 15 dzieci:

– grupa najstarsza „Fasolki”,

– grupa średnia „Motylki”,

– grupa młodsza „Pszczółki”,

– grupa najmłodsza „Misie”.

Serdecznie witamy nowo przybyłe dzieci, a wszystkim Maluszkom i Rodzicom życzymy radości i zadowolenia z pobytu w naszym Żłobku.

Od września 2019 w żłobku utworzyły się nowe grupy, z których każda liczy po 15 dzieci:

– grupa najstarsza „Liski”,

– grupa średnia „Jeżyki”,

– grupa młodsza „Myszki”,

– grupa najmłodsza „Rybki”.

CO OFERUJEMY

O prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci dba wykwalifikowany, kreatywny i oddany zespół opiekunek. Panie zwracają szczególną uwagę na to, aby dzieci w ciągu dnia miały możliwość doświadczać wielu sytuacji poznawczych, społeczno-emocjonalnych, stymulujących wielostronny rozwój dziecka. Opiekę zdrowotną, higieniczną i pielęgnacyjno-opiekuńczą zapewniają panie pielęgniarki, które także sprawują nadzór przy układaniu jadłospisu –  zwłaszcza dla dzieci, które mają zalecaną dietę eliminacyjną. Nad czystością w żłobku i pomocą przy opiece nad dziećmi czuwa zespół pań pokojowych. Nad prawidłowo napisanym jadłospisem, urozmaiconą, dobrze zbilansowaną dietą piecze sprawuje pani intendent, a o właściwe, smaczne przygotowanie posiłków dba pani kucharka. Nad całością czuwa pani dyrektor.

Ponadto rodzice mają możliwość do dokonania oceny rozwoju psychoruchowego dzieci przez wykwalifikowane w tym kierunku panie opiekunki. Wśród osób pracujących w Żłobku mamy wielu specjalistów: logopedę, neurologopedę, tyflopedagoga, oligofrenopedagoga, terapeutę integracji sensorycznej, którzy służą swoją wiedzą, doświadczeniem i pomocą. W Żłobku prowadzone są grupowe zajęcia ogólnorozwojowe, w tym logopedyczne, sensomotoryczne i logorytmiczne.

W związku z coraz bardziej powszechnym zjawiskiem alergii pokarmowych u dzieci, realizujemy indywidualne diety eliminacyjne, oczywiście potwierdzone zaświadczeniem od lekarza specjalisty.

 

PONADTO

Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę z rodzicami i chętnie korzystamy z ich pomocy za co z góry dziękujemy.
Ze swojej strony gwarantujemy profesjonalizm i pełne zaangażowanie w powierzone nam obowiązki na każdym stanowisku.