POKRÓTCE

Żłobek Gminny „MALUSZEK” w Wesołówce jest pierwszą tego typu placówką w gminie Stanin i jedną z nielicznych w powiecie łukowskim. Budowa inwestycji została wsparta dotacją celową z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016.

Całkowita wartość projektu: 1 372 277,21 zł

Wartość otrzymanej dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 1 047 997,00 zł.

W budynku Żłobka znajdują się cztery sale, przygotowane do przyjęcia 64 dzieci. Są one w pełni wyposażone, dostosowane do potrzeb najmłodszych. W każdej sali jest również łazienka. W pomieszczeniach Żłobka znajdują się urządzenia dezynfekujące i oczyszczacze powietrza. Placówka posiada własną kuchnię, zapewniającą posiłki zgodne z normami żywienia. Obok budynku Żłobka jest plac zabaw, a cały obiekt jest ogrodzony.

CO OFERUJEMY

O prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci dba wykwalifikowany, kreatywny i oddany zespół opiekunek.
Opiekę  pielęgnacyjno-opiekuńczą oraz działania prozdrowotne realizują panie pielęgniarki.
Nad czystością w żłobku i pomocą przy opiece nad dziećmi czuwa zespół pań pokojowych.
Nad prawidłowo napisanym jadłospisem, urozmaiconą, dobrze zbilansowaną dietą piecze sprawuje pani intendent.
O właściwe, smaczne przygotowanie posiłków dbają panie kucharki.
Wszyscy zaś zwracamy szczególną uwagę na to, aby dzieci w ciągu dnia miały możliwość doświadczać wielu sytuacji poznawczych, społeczno-emocjonalnych, stymulujących wielostronny rozwój dziecka.
Chcemy znać potrzeby dzieci wynikające z ich indywidualnego rozwoju, dlatego dokonujemy oceny rozwoju psychoruchowego KORP każdemu dziecku, którego rodzic wyrazi na takie badanie zgodę.
W związku z coraz bardziej powszechnym zjawiskiem alergii pokarmowych u dzieci, jeśli mamy taką możliwość, realizujemy indywidualne diety eliminacyjne.

PONADTO

Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę z rodzicami i chętnie korzystamy z ich pomocy, za co z góry dziękujemy.
Ze swojej strony gwarantujemy profesjonalizm i pełne zaangażowanie w powierzone nam obowiązki na każdym stanowisku.