Wyniki rekrutacji

W dniu 10 maja 2024r. Komisja Rekrutacyjna dokonała przeglądu Kart zgłoszeń dziecka do Żłobka Gminnego „MALUSZEK w Wesołówce. Z przeprowadzonej pracy został sporządzony protokół oraz Lista z numerami kart zgłoszeń dzieci zakwalifikowanych do żłobka. Oprócz uzyskania pozytywnej opinii Komisji Rekrutacyjnej rodzic dziecka zobowiązany jest do zawarcia umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka. Podpisywanie umów będzie odbywało się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu przez pracownika żłobka. W przypadku nie zgłoszenia się rodzica w celu podpisania umowy w ustalonym terminie i braku informacji od rodzica o przyczynach tej nieobecności, uznaje się zgłoszenie za nieaktualne. 

Z poważaniem
Anita Konieczna
Dyrektor Żłobka Gminnego „MALUSZEK”
w Wesołówce

10 maja 2024

Kontakt

logo Maluszek
Adres Wesołówka 9, 21-421 Tuchowicz
Telefon 508-061- 770 508-061- 888
E-mail maluszek@stanin.pl