Wyniki rekrutacji

Rodzic dziecka przyjętego do Żłobka zobowiązany jest do zawarcia umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka. Podpisywanie umów będzie odbywało się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. W przypadku nie zgłoszenia się Rodzica w celu podpisania umowy w ustalonym terminie i braku informacji od rodzica o przyczynach tej nieobecności, uznaje się zgłoszenie za nieaktualne.

Karty zgłoszenia dzieci spoza terenu Gminy Stanin będą rozpatrywane nie wcześniej niż po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej.

16 maja 2022

Kontakt

logo Maluszek
Adres Wesołówka 9, 21-421 Tuchowicz
Telefon 508-061- 770 508-061- 888
E-mail maluszek@stanin.pl