Rekrutacja do MALUSZKA

Dyrektor Żłobka Gminnego „MALUSZEK” w Wesołówce informuje, że rekrutacja na nowy rok szkolny odbędzie się w terminie od 15.04.2021r. do 30.04.2021r.

„Karty zgłoszenia” będzie można złożyć w holu wejścia głównego w podanym terminie w godzinach 11.00-14.00. „Karty zgłoszenia” należy złożyć wg podanej w holu instrukcji.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, pomoc w wypełnieniu „Karty zgłoszenia” będzie możliwa jedynie poprzez kontakt telefoniczny.

Lista dzieci przyjętych do Żłobka zostanie podana do publicznej wiadomości w budynku Żłobka (drzwi wejścia głównego) nie wcześniej niż 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Jeśli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, to w pierwszym dniu roboczym wypadającym po tym dniu.

Informację, czy dane dziecko zostało przyjęte do Żłobka można będzie także uzyskać dzwoniąc i podając numer otrzymany przy składaniu „Karty zgłoszenia”.

Rodzic dziecka przyjętego do Żłobka zobowiązany jest do zawarcia Umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka. W przypadku nie zgłoszenia się Rodzica w celu podpisania umowy w ustalonym terminie i braku informacji od rodzica o przyczynach tej nieobecności, uznaje się zgłoszenie za nieaktualne.

Dzieci nieprzyjęte podczas rekrutacji kwietniowej, biorą udział w rekrutacji uzupełniającej, która odbędzie się od 1 do 15 lipca 2021.

Więcej informacji dotyczących rekrutacji w zakładce dla rodzica (zapisy) lub klikając w link:

https://maluszek.stanin.pl/zapisy/

Z poważaniem
Anita Konieczna
Dyrektor Żłobka Gminnego „MALUSZEK”

13 kwietnia 2021

Kontakt

logo Maluszek
Adres Wesołówka 9, 21-421 Tuchowicz
Telefon 508-061- 770 508-061- 888
E-mail maluszek@stanin.pl