Rekrutacja do MALUSZKA

Dyrektor Żłobka Gminnego „MALUSZEK” w Wesołówce informuje, że rekrutacja na nowy rok szkolny odbędzie się w terminie od 01.04.2023r. do 15.04.2023r.

„Karty zgłoszenia” będzie można złożyć w budynku żłobka w podanym terminie w godzinach 7.00-15.00 (na domofonie wybierając dyrektor lub intendent) https://maluszek.stanin.pl/do-pobrania.

W momencie złożenia „Karty zgłoszenia” nadawany jest jej numer, którym placówka będzie posługiwać się podczas ogłaszania wyników rekrutacji.

Rodzice przed złożeniem Karty zgłoszenia zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji Dzieci do Żłobka Gminnego „MALUSZEK” w Wesołówce https://maluszek.stanin.pl/regulaminy-procedury.

Lista dzieci przyjętych do Żłobka zostanie podana do publicznej wiadomości w budynku Żłobka (drzwi wejścia głównego) nie wcześniej niż 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Jeśli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, to w pierwszym dniu roboczym wypadającym po tym dniu oraz będzie podana na stronie żłobka.

Rodzic dziecka przyjętego do Żłobka zobowiązany jest do zawarcia Umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka. W przypadku nie zgłoszenia się Rodzica w celu podpisania umowy w ustalonym terminie i braku informacji od rodzica o przyczynach tej nieobecności, uznaje się zgłoszenie za nieaktualne.

Dzieci nieprzyjęte podczas rekrutacji kwietniowej, biorą udział w rekrutacji uzupełniającej, która odbędzie się od 1 do 15 lipca 2023r. lub w innym terminie podanym do powszechnej wiadomości, nie później jednak niż 14 dni przed rozpoczęciem tej rekrutacji.

Więcej informacji dotyczących rekrutacji w zakładce dla rodzica (zapisy) lub klikając w link:

https://maluszek.stanin.pl/zapisy/

Z poważaniem
Anita Konieczna
Dyrektor Żłobka Gminnego „MALUSZEK”

10 marca 2023

Kontakt

logo Maluszek
Adres Wesołówka 9, 21-421 Tuchowicz
Telefon 508-061- 770 508-061- 888
E-mail maluszek@stanin.pl