W wolnej chwili… czytam książki, słucham muzyki, uczestniczę w zajęciach fitness, biorę udział w kursach i szkoleniach specjalistycznych.

Moim marzeniem jest… abym zawsze cieszyła się, jak obecnie szczęśliwym życiem rodzinnym, chciałabym mieć stałą pracę z dziećmi, która daje mi wiele satysfakcji i spełnienia.