Żłobek zamknięty (aktualizacja)

Obowiązujące od 27 marca obostrzenia dotyczące m.in. zamknięcia żłobków zostają przedłużone do 18 kwietnia 2021.  Dyrektor żłobka, na wniosek wyszczególnionych w rozporządzeniu rodziców (Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/560) ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom tych rodziców.

Ważne! Rodzice nadal będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

więcej informacji dotyczącej nowych obostrzeń na stronie

https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-obowiazujace-obostrzenia-do-18-kwietnia-szpitale-z-malymi-rezerwami-lozek-i-respiratorow

Z poważaniem
Anita Konieczna
Dyrektor Żłobka Gminnego „MALUSZEK”

8 kwietnia 2021

Kontakt

logo Maluszek
Adres Wesołówka 9, 21-421 Tuchowicz
Telefon 508-061- 770 508-061- 888
E-mail maluszek@stanin.pl