Zasady bezpieczeństwa w dobie koronawirusa

Informuję, że zgodnie z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zostały opracowane „Zasady bezpieczeństwa na terenie Żłobka Gminnego „MALUSZEK” w Wesołówce w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19″. Dokument do zapoznania znajduje się pod podanym linkiem

https://maluszek.stanin.pl/do-pobrania/

Wraz z pojawianiem się nowych Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego,obowiązujące w placówce zasady (jeśli zajdzie taka potrzeba) będą na bieżąco aktualizowane.

Anita Konieczna
Dyrektor Żłobka „MALUSZEK”

24 listopada 2020

Kontakt

logo Maluszek
Adres Wesołówka 9, 21-421 Tuchowicz
Telefon 508-061- 770 508-061- 888
E-mail maluszek@stanin.pl