Wyniki rekrutacji

Rodzic dziecka przyjętego do Żłobka zobowiązany jest do zawarcia Umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka. Podpisywanie umów będzie odbywało się w czerwcu 2021r. po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. W przypadku nie zgłoszenia się Rodzica w celu podpisania umowy w ustalonym terminie i braku informacji od rodzica o przyczynach tej nieobecności, uznaje się zgłoszenie za nieaktualne.

Dzieci nieprzyjęte podczas rekrutacji kwietniowej, biorą udział w rekrutacji uzupełniającej, która odbędzie się od 1 do 15 lipca 2021. Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w przypadku zwolnienia miejsca w Żłobku.

14 maja 2021

Kontakt

logo Maluszek
Adres Wesołówka 9, 21-421 Tuchowicz
Telefon 508-061- 770 508-061- 888
E-mail maluszek@stanin.pl