Wyniki rekrutacji uzupełniającej

Rodzic dziecka przyjętego do Żłobka zobowiązany jest do zawarcia umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka. Podpisywanie umów będzie odbywało się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. W przypadku nie zgłoszenia się rodzica w celu podpisania umowy  w ustalonym terminie i braku informacji od rodzica o przyczynach tej nieobecności, uznaje się zgłoszenie za nieaktualne.

Dzieci z listy oczekującej do Żłobka Gminnego „MALUSZEK” na rok szkolny 2022/2023 zostaną przyjęte w przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku.

27 lipca 2022

Kontakt

logo Maluszek
Adres Wesołówka 9, 21-421 Tuchowicz
Telefon 508-061- 770 508-061- 888
E-mail maluszek@stanin.pl