#Kropeczki dla Nineczki

Żłobek Gminny ,,MALUSZEK” został nominowany do udziału w zbiórce charytatywnej #KropeczkidlaNineczki. Do wydarzenia dołączyły wszystkie grupy z naszej placówki, a także pracownicy żłobka. Zaangażowane osoby  wpłacały pieniążki do opiekunów grup lub wrzucały do skrzyneczki, która znajdowała się w szatni. Zebrana kwota została przekazana fundacji Siępomaga.

22 lutego 2021

Kontakt

logo Maluszek
Adres Wesołówka 9, 21-421 Tuchowicz
Telefon 508-061- 770 508-061- 888
E-mail maluszek@stanin.pl