PROJEKT EDUKACYJNY

„ŚWIAT ZAWODÓW”

„Murarz domy buduje, krawiec szyje ubrania,

Ale gdzieżby, co uszył, gdyby nie miał mieszkania…

Tak dla wspólnej korzyści i dla dobra wspólnego

Wszyscy muszą pracować, mój maleńki kolego”

J. Tuwim „Wszyscy dla wszystkich”

Projekt jest realizowany w Żłobku Gminnym „MALUSZEK” w Wesołówce w terminie od stycznia do czerwca 2020 roku.

Skierowany jest dla wszystkich dzieci uczęszczających do żłobka i dostosowany do potrzeb  i możliwości każdej grupy wiekowej.

OPRACOWAŁY:

Martyna Chmiel

Katarzyna Krzywicka

I KONKURS PLASTYCZNY

OZDOBA BOŻONARODZENIOWA

Zasady uczestnictwa:

– tematem pracy są świąteczne ozdoby takie jak  np. (stroik, choinka ,bombka itp.)

– uczestnikami konkursu będą rodzice  wraz ze swoim dzieckiem

– każdy uczestnik przynosi wyłącznie jedną pracę, podpisaną imieniem i nazwiskiem

dziecka  oraz nazwą grupy

– prace mogą być wykonane w dowolnej formie i dowolną techniką

– prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 05.12.2019 r.  do opiekunów grup

Jeżyki i Liski- Katarzyny Świeczak i Anny Zarzyckiej

– Przyniesione prace zostaną wyeksponowane w budynku Żłobka cieszyć będą nasze oko

przez cały okres Świąteczny

– 3 najciekawsze prace  zostaną nagrodzone, a pozostałe wyróżnione

– 05.12.2019 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu i wybranie najciekawszych prac

Przewidziane nagrody rzeczowe oraz dyplomy z podziękowaniami.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU

regulamin konkursu

I Konkurs Recytatorski

„Wiosna w poezji dziecięcej”

Zasady uczestnictwa:

– konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-4 lata

– konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego przed widownią (dzieci uczęszczające do Żłobka)

– uczestnicy konkursu oprócz recytacji przygotowują odpowiedni strój i potrzebne akcesoria

– zgłoszenia do konkursu należy kierować do opiekuna grupy Fasolki p. Magdaleny Wasilewskiej do dnia 12.03.2019r

Przebieg konkursu:

Konkurs recytatorski odbędzie się w Żłobku Gminnym MALUSZEK w Wesołówce w dniu 21.03.2019r o godz. 9.30

Kryteria oceny:

Komisja dokona oceny wg. następujących kryteriów:

-dobór tekstu i jego pamięciowe zapamiętanie

– interpretacja tekstu

– ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)

Przewidziane nagrody rzeczowe oraz dyplomy z podziękowaniem.

ZAPRASZAMY

I Konkurs Recytatorski

Regulamin