PROJEKT EDUKACYJNY

„ŚWIAT ZAWODÓW”

 

 

„Murarz domy buduje, krawiec szyje ubrania,

Ale gdzieżby, co uszył, gdyby nie miał mieszkania…

Tak dla wspólnej korzyści i dla dobra wspólnego

Wszyscy muszą pracować, mój maleńki kolego”

J. Tuwim „Wszyscy dla wszystkich”

 

Projekt jest realizowany w Żłobku Gminnym „MALUSZEK” w Wesołówce w terminie od stycznia do czerwca 2020 roku.

Skierowany jest dla wszystkich dzieci uczęszczających do żłobka i dostosowany do potrzeb  i możliwości każdej grupy wiekowej.

 

ZAŁOŻENIA:

Charakterystyczną cechą każdego dziecka jest bez wątpienia ciekawość otaczającego go świata, a co za tym idzie zainteresowanie różnymi zawodami. Dlatego założeniem projektu jest:

 • Przybliżenie otaczającej rzeczywistości poprzez zapoznanie ich z różnymi profesjami.
 • Systematyczne spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów, którzy w interesujący sposób przedstawią, na czym polega ich praca.
 • Poznawanie różnego rodzaju zabaw tematycznych.

 

CEL GŁÓWNY:

 • Poznanie przez dzieci różnorodnych zawodów oraz rozbudzenie ich zainteresowań.

 

CELE OGÓLNE:

 • Kształtowanie zamiłowań.
 • Rozumienie korzyści płynącej z ludzkiej pracy.
 • Ukazanie specyfiki danego zawodu.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Zwiększenie aktywności poznawczej.
 • Rozumienie odpowiedzialności związanej z wykonywaniem danego zawodu.
 • Zapoznanie ze słownictwem związanym z daną profesją.
 • Rozwijanie wyobraźni.
 • Kształtowanie szacunku do ludzkiej pracy.
 • Zapoznanie z nazwami zawodów, narzędziami pracy oraz obowiązującym ubiorem.
 • Przełamywanie nieśmiałości w kontaktach z obcymi.

 

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA:

DZIECKO STARSZE DZIECKO MŁODSZE
Rozpoznaje i nazywa określone zawody Zapozna określone zawody
Wie, jakie czynności wykonują osoby pracujące w wybranych zawodach Zapozna czynności, jakie wykonują osoby pracujące w wybranych zawodach
Wie, jakie są korzyści płynące z ludzkiej pracy Zapozna korzyści płynące z ludzkiej pracy
Pokonuje nieśmiałość w stosunku do obcych Pokonuje nieśmiałość w stosunku do obcych
Rozpoznaje i przyporządkowuje atrybuty do zawodów Przyporządkowuje proste atrybuty do zawodów

 

 

 

POZNAJEMY ZAWODY: TERMIN
„Weterynarz” Styczeń
„Fryzjer” Luty
„Listonosz” Marzec
„Policjant” Kwiecień
„Rolnik”, „Strażak” Maj
„Muzyk” Czerwiec

 

 

EWALUACJA:

Po każdym spotkaniu będzie przeprowadzana ewaluacja w formie pogadanek z dziećmi. Opiekunowie udzielą informacji osobom odpowiedzialnym za program jaki jest stopień opanowania/przyswojenia przez dzieci planowanych osiągnięć. Opinia ta będzie służyć ewentualnej korekcie programu na przyszłość.

 

OPRACOWAŁY:

Martyna Chmiel

Katarzyna Krzywicka

 

 

 

I KONKURS PLASTYCZNY

OZDOBA BOŻONARODZENIOWA

Zasady uczestnictwa:

– tematem pracy są świąteczne ozdoby takie jak  np. (stroik, choinka ,bombka itp.)

– uczestnikami konkursu będą rodzice  wraz ze swoim dzieckiem

– każdy uczestnik przynosi wyłącznie jedną pracę, podpisaną imieniem i nazwiskiem

dziecka  oraz nazwą grupy

– prace mogą być wykonane w dowolnej formie i dowolną techniką

– prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 05.12.2019 r.  do opiekunów grup

Jeżyki i Liski- Katarzyny Świeczak i Anny Zarzyckiej

– Przyniesione prace zostaną wyeksponowane w budynku Żłobka cieszyć będą nasze oko

przez cały okres Świąteczny

– 3 najciekawsze prace  zostaną nagrodzone, a pozostałe wyróżnione

– 05.12.2019 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu i wybranie najciekawszych prac

Przewidziane nagrody rzeczowe oraz dyplomy z podziękowaniami.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU

regulamin konkursu

 

I Konkurs Recytatorski

 

„Wiosna w poezji dziecięcej”

 

Zasady uczestnictwa:

– konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-4 lata

– konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego przed widownią (dzieci uczęszczające do Żłobka)

– uczestnicy konkursu oprócz recytacji przygotowują odpowiedni strój i potrzebne akcesoria

– zgłoszenia do konkursu należy kierować do opiekuna grupy Fasolki p. Magdaleny Wasilewskiej do dnia 12.03.2019r

Przebieg konkursu:

Konkurs recytatorski odbędzie się w Żłobku Gminnym MALUSZEK w Wesołówce w dniu 21.03.2019r o godz. 9.30

Kryteria oceny:

Komisja dokona oceny wg. następujących kryteriów:

-dobór tekstu i jego pamięciowe zapamiętanie

– interpretacja tekstu

– ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)

 

Przewidziane nagrody rzeczowe oraz dyplomy z podziękowaniem.

ZAPRASZAMY

I Konkurs Recytatorski

Regulamin