Klauzula informacyjna dla użytkowników Fanpage na Facebooku

 

 

 

Zgodnie z art.13 i 14 rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Żłobek Gminny „MALUSZEK”, Wesołówka 9, 21-421 Tuchowicz, zwany dalej: „Administratorem”;
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się pisząc na powyższy adres, telefonując pod numer: 508-061-888, pisząc na email – maluszek@stanin.pl lub za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych iod@stanin.pl, rodoprawo@gmail.com;
 3. Pani/a dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji i promocji w ramach fanpage Administratora dostępnego pod adresem Żłobek Gminny „MALUSZEK” w Wesołówce, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację Facebook.
 4. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art.6 ust.1 lit.f RODO), jakim jest informowanie o wydarzeniach, rekrutacji, promowanie akcji realizowanych w placówce, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z placówką, dbanie o wizerunek żłobka, komunikacji za pośrednictwem narzędzi oferowanych przez Facebook,
 5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów. Ponadto Pani/a dane osobowe są udostępniane Meta Platforms Ireland Limited (zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na stronie . https://www.facebook.com/privacy/explanation).
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem fanpage lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku informacji, w ramach udostępnionych przez Panią/a komentarzy, będą one dostępne do czasu usunięcia ich przez autora. Jeśli nie jest Pan/i w stanie usunąć określonego komentarza można zwrócić się o to z prośbą do Administratora danych.
 7. Zawsze możesz zrezygnować z „obserwowania” lub „polubienia” fanpage Żłobka Gminnego „MALUSZEK”, możesz także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.
 8. Niezależnie od przechowywania danych przez Żłobek Gminny „MALUSZEK” własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Facebook.
 9. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 11. Podanie danych jest dobrowolne. Skorzystanie z naszego profilu na Facebooku jest jednak możliwe jedynie, jeśli posiada się profil na portalu społecznościowym Facebook. Twoje dane osobowe podawane na portalu Facebook w związku z korzystaniem z fanpage Żłobka Gminnego „MALUSZEK”, lub przekazywane za pośrednictwem komunikatora Messenger mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Facebooka. Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na fanpage Żłobka Gminnego „MALUSZEK” w Wesołówce mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook.
28 lipca 2022

Kontakt

logo Maluszek
Adres Wesołówka 9, 21-421 Tuchowicz
Telefon 508-061- 770 508-061- 888
E-mail maluszek@stanin.pl