Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

Klauzula informacyjna dotycząca MONITORINGU

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Żłobek Gminny „MALUSZEK”, Wesołówka 9, 21-421 Tuchowicz, zwany dalej: „Administratorem”;

Pan/Pani może skontaktować się z Administratorem pisząc na powyższy adres lub telefonując pod numer: 508-061-888, pisząc na email – maluszek@stanin.pl;

Pan/Pani może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych iod@stanin.pl, rodoprawo@gmail.com;

 

  1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 

  • Obraz z monitoringu przetwarzany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy.

 

  • Odbiorcami zapisów z monitoringu mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

 

  • Nagrania obrazu z monitoringu przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od nagrania.

 

  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania.

 

  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

 

5 sierpnia 2022

Kontakt

logo Maluszek
Adres Wesołówka 9, 21-421 Tuchowicz
Telefon 508-061- 770 508-061- 888
E-mail maluszek@stanin.pl